Hornslet

36 nye velbeliggende byggegrunde på Stadionvej udbydes til salg

Udstykninger, der i øjeblikket er i udbud:
Skiffard - Skiffardvej 26 Tidsfrist for udbuddet: 29-03-2023
Vær opmærksom på udbudsregler og vilkår
Jura: Når du vil bygge i Syddjurs
 
Klik for at bruge kortet
 
Fakta

Om udstykningen

Syddjurs Kommune udbyder nu 36 nye byggegrunde i udstykningen på Stadionvej i Hornslet. Grundstørrelserne er mellem 702 - 965 m2. De oplyste priser er mindstepriser. 

Byggemodningen er igang og forventes afsluttet 15.11.2021, der er tidligst mulige overtagelsesdato. Såfremt du fremsender en underskrevet købsaftale før 15.11.2021, er det muligt at vælge en overtagelsesdato i perioden fra 15.11.2021 til 15.01.2022.

Der må opføres og indrettes én bolig på hver parcel. Grundene er endnu ikke særskilt matrikuleret og køber accepterer, at der tinglyses skøde med frist til matrikulær berigtigelse. Køber accepterer, at der tinglyses deklaration om byggepligt, tilbageskødningspligt og betingelser for videresalg, hvorefter køber har pligt til at påbegynde bebyggelse af grunden senest to år efter overtagelsesdagen og afslutte byggeriet senest 3 år efter overtagelsesdagen.

Der gøres opmærksom på, at på en del af grundene i udstykningen, skal regnvand afledes til terræn og ikke ved hjælp af separatkloakering. På andre grunde i udstykningen skal regn- og spildevand separatkloakeres. Se nærmere oplysninger og kort i "Bilag til deklarationen om drift og vedligeholdelse af regnvandssystem", der findes blandt bilagene under punktet "Dokumenter - Stadionvej" på denne side.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.

Grundene er omfattet af lokalplan 429, Boligområde ved Stadionvej i Hornslet, som du finder under dokumenter. 

Tilslutningsafgifter

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Syddjurs Kommune har betalt 143.790,87 kr. inkl. moms pr. grund i tilslutningsbidrag, som skal betales ud over købesummen. Endvidere skal køber betale kr. 10.000 inkl. moms direkte til Hornslet Fjernvarme for tilslutning af stikledning.

Fakta

Indkøb, institutioner og fritidstilbud

I området omkring Stadionvej er der flere pasningsmuligheder indenfor dagplejere, vuggestuer og børnehaver, hvor du kan få dine børn passet i trygge omgivelser tæt på jeres hjem.

Fakta

Om lokalområdet

Hornslet er med sine ca. 6.000 indbyggere den næststørste by i Syddjurs Kommune med et væld af tilbud. Hornslet er en driftig handels- og erhvervsby.

 
Klik for at bruge kortet
 

Klar til at købe eller reservere?

Du har fundet den perfekte grund, og du er egentlig klar til at købe. Her forklarer vi, hvad du nu skal gøre.  

Kontakt os

Christina Birkved
Christina Birkved
Juridisk chefkonsulent
+45 87 53 64 56
Skriv til os
 
Om udstykningen

Syddjurs Kommune udbyder nu 36 nye byggegrunde i udstykningen på Stadionvej i Hornslet. Grundstørrelserne er mellem 702 - 965 m2. De oplyste priser er mindstepriser. 

Byggemodningen er igang og forventes afsluttet 15.11.2021, der er tidligst mulige overtagelsesdato. Såfremt du fremsender en underskrevet købsaftale før 15.11.2021, er det muligt at vælge en overtagelsesdato i perioden fra 15.11.2021 til 15.01.2022.

Der må opføres og indrettes én bolig på hver parcel. Grundene er endnu ikke særskilt matrikuleret og køber accepterer, at der tinglyses skøde med frist til matrikulær berigtigelse. Køber accepterer, at der tinglyses deklaration om byggepligt, tilbageskødningspligt og betingelser for videresalg, hvorefter køber har pligt til at påbegynde bebyggelse af grunden senest to år efter overtagelsesdagen og afslutte byggeriet senest 3 år efter overtagelsesdagen.

Der gøres opmærksom på, at på en del af grundene i udstykningen, skal regnvand afledes til terræn og ikke ved som separatkloakering. På andre grunde i udstykningen skal regn- og spildevand separeres. Se nærmere herom i bilaget til deklarationen om drift og vedligeholdelse af regnvandssystem, der findes blandt bilagene under punktet dokumenter på denne side.

Der gøres opmærksom på, at på en del af grundene i udstykningen, skal regnvand afledes til terræn og ikke ved hjælp af separatkloakering. På andre grunde i udstykningen skal regn- og spildevand separatkloakeres. Se nærmere oplysninger og kort i "Bilaget til deklarationen om drift og vedligeholdelse af regnvandssystem", der findes blandt bilagene under punktet "Dokumenter - Stadionvej" på denne side.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.

Grundene er omfattet af lokalplan 429, Boligområde ved Stadionvej i Hornslet, som du finder under dokumenter. 

Tilslutningsafgifter

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Syddjurs Kommune har betalt 143.790,87 kr. inkl. moms pr. grund i tilslutningsbidrag, som skal betales ud over købesummen. Endvidere skal køber betale kr. 10.000 inkl. moms direkte til Hornslet Fjernvarme for tilslutning af stikledning.

Indkøb, institution og fritidstilbud

I området omkring Stadionvej er der flere pasningsmuligheder indenfor dagplejere, vuggestuer og børnehaver, hvor du kan få dine børn passet i trygge omgivelser tæt på jeres hjem.

Nær udstykningerne ligger Hornslet Skole på Ballesvej, som børnene kan gå og cykle til. Skolen har klassetrin til og med 9. klasse samt en god og velfungerende SFO.

Læs mere om dagtilbud, skole og SFO på Syddjurs.dk.

 
Om lokalområdet

Hornslet er med sine ca. 6.000 indbyggere den næststørste by i Syddjurs Kommune med et væld af tilbud. Hornslet er en driftig handels- og erhvervsby.

Hornslet er en by med stort lokalt engagement, stærkt foreningsliv, eget handelsliv og egen historie.

Hornslet ligger fordelagtigt placeret tæt på Aarhus, hvad enten du kører ad motortrafikvejen eller bruge de offentlige transportmuligheder, herunder letbanen.

En særlig kvalitet for Hornslet er to markante, grønne kilder omkring de naturlige vandløb, som når helt ind til bymidten. Byen smyger sig om tre, grønne bækdale og ligger lunt placeret tæt på skove, Rosenholm Slot og i cykelafstand til god badestrand ved Kalø Vig.

Her er fred, natur, skov, vand, lys og ren luft, samtidig med at Hornslet by tilbyder et rigt forenings- og kulturliv.  Byen rummer ligeledes idrætsanlæg, uddannelsesmuligheder (VUC), svømmehal, motionscentre, rideklubber, spejdercenter, bibliotek og egen biograf.

Hornslet er den af ”letbanebyerne”, der ligger nærmest grænsen til Aarhus Kommune, og derfor har byen oplevet en stor vækst af tilflyttere de seneste år.

Hornslet ligger kun 20 km. (22 min.) fra Aarhus C, 30 km. (30 min.) fra Randers og 42 km (43 min.) fra Grenaa.

Aarhus Lufthavn ligger i en afstand af 25 km. (23 min.) fra byen, og det gør, at man kan være i København på blot 1,5 time. Eller komme hurtigt på ferie til Europa.

 
 
fakta

Sådan køber du

Du har fundet den perfekte grund, og du er egentlig klar til at købe. Her forklarer vi, hvad du nu skal gøre.  

fakta

Jura, når du vil bygge i Syddjurs

Her får du et overblik over det væsentligste, du skal vide, når du vil bygge hus i Syddjurs og gerne vil have styr på det med småt.

fakta

Hvad er med i prisen?

Find ud af, hvad der er med i prisen, og hvad der ikke er. 

 

Få besked, når der
kommer nye byggegrunde

Giv os din e-mailadresse, så holder vi dig orienteret, når vi har nye interessante udstykninger i udbud.