Tirstrup

Gråskegårdevej

Udstykninger der i øjeblikket er i udbud:
Nedenstående grunde er til salg  
Vær opmærksom på udbudsregler og vilkår
Jura: Når du vil bygge erhverv i Syddjurs
 
Klik for at bruge kortet
 
Fakta

Om udstykningen

Skal jeres virksomhed have luft under vingerne? Så skulle I overveje disse velbeliggende erhvervsgrunde i lufthavnsbyen Tirstrup.  

Fakta

Om lokalområdet

Tirstrup er en landsby med cirka 500 indbyggere, gode indkøbsmuligheder, servicestationer, plejehjem, efterskole og idrætshal. Ca. 5 min. kørsel til skole og Rosmus Børnehus (integreret institution).

Fakta

Virksomhed i Syddjurs

Hvis I drømmer om at placere virksomheden i en kommune, der tager erhvervslivet seriøst, så skal I vælge Syddjurs Kommune.

 
 

Klar til at købe eller reservere?

Du har fundet den perfekte grund, og du er egentlig klar til at købe. Her forklarer vi, hvad du nu skal gøre.  

Kontakt os

Christina Maria Grunert
Christina Maria Grunert
Erhvervsgrundekoordinator
24678939
Skriv til os
 
Om udstykning

Syddjurs Kommune udbyder her 6 regulære erhvervsgrunde med mulighed for kombineret bolig/erhverv og med central placering i forhold til Aarhus & Grenaa.

Grundene er beliggende få hundrede meter fra Århusvej/Hovedvej 15, hovedfærdselsåren mellem Aarhus og Grenaa. Ligeledes kun 5 km. fra Aarhus Lufthavn og 12 km. til Ebeltoft, én af hovedbyerne i Syddjurs Kommune.

På grundene kan der opføres bygninger til lettere industri/- håndværks/- og værkstedsvirksomhed, service og lager der ikke medfører gener i form af støj, røg og lugt. Der er mulighed for at opføre bolig i tilknytning til virksomheden.

Området er omfattet af Lokalplan 158 – Erhvervsområde Tirstrup.

Grundene er endnu ikke udstykket. Jf. udstykningsforslaget fremkommer der i alt 8 grunde, hvoraf 2 er solgt. De resterende kan købes enkeltvis eller flere kan lægges sammen hvis dette ønskes.

Erhverv i Syddjurs

Syddjurs Kommune er det helt rigtige sted, hvis du har planer om at etablere din egen virksomhed. Vi ønsker at fremme en stærk iværksætterkultur i hele kommunen og inden for alle brancher, og vi tilbyder dig gratis vejledning til alle iværksættere og erhvervsdrivende både før og efter start af virksomheden.

Læs mere om vores indsats på erhvervsområdet her:

Erhverv - Syddjurs Kommune

Byggepligt og tilbagekøbsret:

Køber skal bebygge grunden. Byggeri skal være færdiggjort senest 3 år fra overtagelsesdagen. Hvis dette krav ikke overholdes – eller køber ønsker at videresælge grunden ubebygget – kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til salgsprisen. Sælger foranlediger servitut herom tinglyst.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grundene stilles til byggeri@syddjurs.dk.

 

Tilslutningsafgifter:

Prisen er eksklusiv tilslutningsafgifter til kloak, vand og el, der skal betales af køber ud over købesummen. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne og opkræves særskilt, ud over købesummen. Endvidere skal køber afholde omkostninger til etablering af individuel varmeforsyning.

De oplyste priser er mindstepriser.

 

Budrunde:

I første omgang udbydes de 6 erhvervsgrunde i en 4 ugers budrunde. Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 ”Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme” med tilhørende vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021. Der kan tages udgangspunkt i den oplyste udbudspris. Såfremt erhvervsgrundene ikke afhændes i budrunden, kommer erhvervsgrundene til salg med de anførte priser som mindstepris.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge erhvervsgrundene til den udbudte pris, man kan se bort fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive bud med et højere beløb end de nævnte priser.

 

 
En video fra området

 

Om lokalområdet

Tirstrup er en landsby med cirka 500 indbyggere, gode indkøbsmuligheder, servicestationer, plejehjem, efterskole og idrætshal. Ca. 5 min. kørsel til skole og Rosmus Børnehus (integreret institution).

Tirstrup ligger 43 km. (39 min.) fra Aarhus C, 50 km. (45 min.) fra Randers og 20 km (19 min.) fra Grenaa.

Aarhus Lufthavn ligger blot 5 km (6 min.) fra byen, og det gør, at du kan være i København på blot 1,15 time.

 
Om at have virksomhed i Syddjurs

Hvis I drømmer om at placere virksomheden i en kommune, der tager erhvervslivet seriøst, så skal I vælge Syddjurs Kommune.

Vi arbejder hele tiden på at gøre det så enkelt som muligt at drive virksomhed. Og vi kan se, at det virker. Da DI tog temperaturen på det lokale erhvervsklima i de danske kommuner i 2019, var Syddjurs Kommune rykket 45 pladser frem på listen. 

Og vi stopper ikke der. Vi tilbyder blandt andet:

  • Rådgivning om ansættelse af nye medarbejdere, forretningsudvikling, markedsføring, mm.
  • Nem kontakt til kommunen omkring sagsbehandlingstider, støttemuligheder, mm.

 
fakta

Sådan køber du

Du har fundet den perfekte grund, og du er egentlig klar til at købe. Her forklarer vi, hvad du nu skal gøre.  

fakta

Jura, når du vil bygge i Syddjurs

Her får du et overblik over det væsentligste, du skal vide, når du vil bygge hus i Syddjurs og gerne vil have styr på det med småt.

fakta

Hvad er med i prisen?

Vil du vide mere om udstykningens pris? 

 

Få besked, når der
kommer nye byggegrunde

Giv os din e-mailadresse, så holder vi dig orienteret, når vi har nye interessante udstykninger i udbud.