Jura: Når du vil bygge i Syddjurs

Her får du et overblik over det væsentligste, du skal vide, når du vil bygge hus i Syddjurs og gerne vil have styr på det med småt.

 
Sådan køber du

Når du først har fundet den perfekte erhvervsgrund, vil du formentlig bare gerne i gang med at bebygge den. Det kan vi sagtens forstå, og derfor har vi samlet alt det væsentligste, som du skal være opmærksom på, når du køber byggegrund her i et enkelt overblik.

Hvis du er det mindste i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Du kan fange Christina Birkved i Grundsalg på telefon 87 53 64 56 eller sende en mail på grundsalg@syddjurs.dk.

Hvad betyder byggepligt?

Når du køber en erhvervsgrund, har du byggepligt. Det betyder blot, at du skal have bygget dit hus færdig, inden for en vis frist. Der er typisk tinglyst deklartioner, hvorefter byggeriet skal være færdigmeldt inden der er gået tre år. Selve byggeriet skal typiskvære begyndt senest 2 år, efter at du har overtaget grunden.   

Læs et et eksempel på formulering af byggepligten her.

Hvis du af den ene eller anden grund får vanskeligheder med at nå fristerne, er du velkommen til at kontakte os i Syddjurs Kommune.

 
Tilbagekøbsret og udskydelse af byggepligt

Såfremt du ikke overholder byggepligten i henhold til den tinglyste deklaration om byggepligt, der er tinglyst på din grund, kan Syddjurs Kommune vælge at gøre brug af retten til at kræve grunden tilbageskødet i henhold til deklarationen. 

Du skal være opmærksom på, at Syddjurs Kommune har en ret og ikke en pligt til at tilbagekøbe din grund, hvis du ikke overholder byggepligten. 

Hvis omstændigheder gør, at du ikke kan begynde byggeriet (eksempelvis hvis dine økonomiske vilkår ændrer sig), og du ikke kan overholde pligten til at bebygge grunden inden for den frist, der er gældende for udstykningen, kan du kontakte Syddjurs Kommune på grundsalg@syddjurs.dk og søge om udsættelse af byggepligten. Syddjurs Kommune vurderer din ansøgning og tager konkret stilling til, om den kan imødekommes. Du bør ved fremsendelse af en sådan ansøgning oplyse, hvorfor du ikke kan overholde byggepligten og også oplyse, hvornår du forventer at påbegynde byggeriet.

 

 

Jordbundsforhold – hvad skal du være opmærksom på?

Syddjurs Kommune har i de fleste tilfælde fået lavet én boreprøve på hver grund, og der er på baggrund heraf udarbejdet en geoteknisk rapport. 

Det er dog vigtigt at sige, at rapporten kun er vejledende, idet den er udarbejdet på baggrund af boreprøver, og der er ingen garanti for, at hele grunden svarer til boreprøven. Vi anbefaler derfor, at du som køber får lavet din egen jordbundsundersøgelse.

Bemærk, at din egen jordbundsundersøgelse skal være færdiggjort senest fire uger efter, at du har underskrevet købsaftalen. Hvis undersøgelserne viser, at der er behov for ekstrafundering eller pilotering på grunden, og at prisen overstiger 10% af købesummen og minimum 70.000 kr. ekskl. moms, har du som køber lov til at træde tilbage fra handlen.

Der kan være særlige vilkår vedrørende jordbundsforhold for enkelte udstykninger, og du kan læse herom i salgsmaterialet og i betingelserne for salg af erhvervsgrunde, der gælder for den udstykning, hvor grunden ligger. 

Du kan læse et eksempel på betingelserne her.

 
Hvis du fortryder

Når du køber en erhvervsgrund, har du ikke som når du som forburger køber en grund til opførelse af helårsbeboelse, fortrydelsesret. Dette betyder, at du er bundet af dit tilbud om køb af grunden. 

 

Få besked, når der
kommer nye byggegrunde

Giv os din e-mailadresse, så holder vi dig orienteret, når vi har nye interessante udstykninger i udbud.