Jura: Når du vil bygge i Syddjurs

Her får du et overblik over det væsentligste, du skal vide, når du vil bygge hus i Syddjurs og gerne vil have styr på det med småt.

 
Sådan køber du

Når du først har fundet den perfekte byggegrund, vil du formentlig bare gerne i gang med at bygge drømmehuset. Det kan vi sagtens forstå, og derfor har vi samlet alt det væsentligste, som du skal være opmærksom på, når du køber byggegrund her i et enkelt overblik.

Hvis du er det mindste i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Du kan fange Christina Birkved i Grundsalg på telefon 87 53 64 56 eller sende en mail på grundsalg@syddjurs.dk.

Hvad betyder byggepligt?

Når du køber en parcelhusgrund, har du byggepligt. Det betyder blot, at du skal have bygget dit hus færdig inden en vis periode. Byggepligten er typisk formuleret således, at selve byggeriet skal være begyndt senest 2 år, efter at du har overtaget grunden og afsluttet senest 3 år efter overtagelsen.    

Læs et et eksempel på formulering af byggepligten her.

Hvis du af den ene eller anden grund får vanskeligheder med at nå fristerne, er du velkommen til at kontakte os i Syddjurs Kommune.

 
Tilbagekøbsret og ophævelse af købet

Såfremt du ikke overholder byggepligten i henhold til den tinglyste deklaration om byggepligt, der er tinglyst på din grund, kan Syddjurs Kommune vælge at gøre brug af retten til at kræve grunden tilbageskødet i henhold til deklarationen. 

Du skal være opmærksom på, at Syddjurs Kommune har en ret og ikke en pligt til at tilbagekøbe din grund, hvis du ikke overholder byggepligten. 

Hvis omstændigheder gør, at du ikke kan begynde byggeriet (eksempelvis hvis dine økonomiske vilkår ændrer sig), og du ikke kan overholde pligten til at bebygge grunden inden for den frist, der er gældende for udstykningen, kan du kontakte Syddjurs Kommune på grundsalg@syddjurs.dk og søge om udsættelse af byggepligten. Syddjurs Kommune vurderer din ansøgning og tager konkret stilling til, om den kan imødekommes. Du bør ved fremsendelse af en sådan ansøgning oplyse, hvorfor du ikke kan overholde byggepligten og også oplyse, hvornår du forventer at påbegynde byggeriet.

Lokalplaner

Du bør som køber af en byggegrund læse lokalplanen for området igennem, før du beslutter dig for at købe. Lokalplaner indeholder typisk oplysninger om anvendelse, hvor og hvor meget der må bygges, hvor højt der må bygges, hvilke materialer der må anvendes og krav om opsamling af regnvand mv. Lokalplaner indeholder også oplysninger om, hvad det område, som lokalplanen dækker, i øvrigt kan anvendes til. Det er således i lokalplanen du kan se, om du skal forvente, at der kommer anden bebyggelse i nærheden af den grund, som du gerne vil købe. Du finder gældende lokalplaner for det område, som grunden er beliggende i, på grundsalgshjemmesiden for de enkelte udstykninger under punktet "dokumenter". 

Jordbundsforhold – hvad skal du være opmærksom på?

Syddjurs Kommune har i de fleste tilfælde fået lavet én boreprøve på hver grund, og der er på baggrund heraf udarbejdet en geoteknisk rapport. 

Det er dog vigtigt at sige, at rapporten kun er vejledende, idet den er udarbejdet på baggrund af boreprøver, og der er ingen garanti for, at hele grunden svarer til boreprøven. Vi anbefaler derfor, at du som køber får lavet din egen jordbundsundersøgelse.

Bemærk, at din egen jordbundsundersøgelse skal være færdiggjort senest fire uger efter, at du har underskrevet købsaftalen. Hvis undersøgelserne viser, at der er behov for ekstrafundering eller pilotering på grunden, og at prisen overstiger 10% af købesummen og minimum 70.000 kr. ekskl. moms, har du som køber lov til at træde tilbage fra handlen. Du kan dog ikke træde tilbage fra handlen, såfremt Syddjurs Kommune Køber er dog ikke berettiget til at træde tilbage fra handlen, hvis Syddjurs Kommune inden 3 uger - regnet fra det tidspunkt, hvor købers rapport samt erklæring om at ville hæve handlen er kommet til sælgers kundskab – erklærer at ville bære de dokumenterede, anslåede omkostninger, der overstiger 10% af købesummen og minimum 70.000 kr.

Der kan være særlige vilkår vedrørende jordbundsforhold for enkelte udstykninger, og du kan læse herom i salgsmaterialet og i betingelserne for salg af parcelhusgrunde, der gælder for den udstykning, hvor grunden ligger. 

Du kan læse et eksempel på betingelserne her.

 

 
Kommunens vedligeholdelse af usolgte grunde og fællesarealer i udstykninger

Syddjurs Kommunen sørger for, at der bliver slået græs en gang om året på kommunale villagrunde, der er til salg. Når grunden er solgt, skal køber sørge for vedligeholdelse af grunden. 

Fællesarealer i udstykninger ejes af kommunen indtil de er overdraget til en grundejerforening. Syddjurs Kommune sørger for, at der en gang om året bliver slået græs på fællesarealer, så længe de er ejet af kommunen. Når fællesarealer bliver overdraget til grundejerforeningen, skal grundejerforeningen sørge for vedligeholdelse heraf.  

 

Hvis du fortryder

Hvis du af den ene eller anden grund fortryder dit køb, kan du gøre det, inden der er gået 6 hverdage (efter datoen, hvor du modtog Syddjurs Kommunes accept af din købsblanket). Du skal give besked skriftligt til Syddjurs Kommune på grundsalg@syddjurs.dk. Bemærk, at det koster 1 % af købesummen at fortryde dit køb.

 

Få besked, når der
kommer nye byggegrunde

Giv os din e-mailadresse, så holder vi dig orienteret, når vi har nye interessante udstykninger i udbud.