Thorsager

Mjølnervænget/Kløvervangen

Storparceller, der i øjeblikket er i udbud:
Ebeltoft - matr. nr. 25aq Ebeltoft Markjorder Tidsfrist for udbuddet: 23-05-2024
Vær opmærksom på udbudsregler og vilkår
Jura: Når du vil bygge i Syddjurs
 
Klik for at bruge kortet
 
Fakta

Om udstykningen

Mjølnervænget ligger i et naturskønt område, hvor du er tæt på flot natur, men også har muligheden for at komme hurtigt til bylivet i Aarhus. Letbanen stopper nemlig i Thorsager.

 

Fakta

Indkøb, institutioner og fritidstilbud

Nær udstykningerne på Mjølnervænget ligger Thorsager Skole og Børnehus på Kløvervangen, som børnene kan gå og cykle til via bilfri stier. Her er der pasnings- og undervisningstilbud for børn fra 0-12 år. Skolen går til og med 6. klasse.

Fakta

Om lokalområdet

Thorsager ligger i centrum af et meget varieret naturområde. På skolestien kan du nyde ture til fods eller på cykel i den flotte natur.

 
Klik for at bruge kortet
 

Klar til at købe eller reservere?

Du har fundet den perfekte grund, og du er egentlig klar til at købe. Her forklarer vi, hvad du nu skal gøre.  

Kontakt os

Christina Birkved
Christina Birkved
Juridisk chefkonsulent
Tlf. 8753 6456
Skriv til os
 
Om udstykningen

Storparcellerne på Mjølnervænget/Hvedevangen ligger tæt på Rughaven og Kløvervangen, der er et etableret villakvarter. På Mjølnervænget ligger en udstykning af kommunale villagrunde.  

Storparcellerne forventes at få grundarealer på henholdsvis 2.976 m2 og 3.115 m2. Storparcellerne er under udstykning og køber accepterer, at der tinglyses skøde med frist til matrikulær berigtigelse. Køber forestår eventuel videre udstykning af storparcellerne og afholder omkostningerne hertil. 

Udstykningen er omfattet af lokalplan 432 ”Boligområde ved Rughaven og Hvedevangen i Thorsager”, der findes under fanebladet "Dokumenter om Mjølnervænget" på denne hjemmeside. 

Lokalplanen bestemmer, at området må anvendes til tæt/lav helårsbebyggelse med tilhørende boligveje og nære fælles friarealer. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. Området kan alternativt anvendes til åben-lave boliger. I så fald gælder i stedet bestemmelserne i lokalplanens § 3 for villagrunde inden for lokalplansområdet. 

Bebyggelse må maksimalt opføres i to etager med en bygningshøjde, der ikke overstiger 8,5 m. 

Hvis bebyggelsen inden for storparcellerne ønskes udstykket, skal hver parcel have en størrelse på minimum 250 m². 

Området er naturskønt og tæt på Aarhus, så man får med andre ord det bedste af to verdener, idet man er tæt på den flotte natur og har mulighed for at blive transporteret hurtigt til bylivet. Der er et fantastisk sammenhold blandt byens beboere, og man kan have et aktivt fritidsliv med sport, spejderliv, mange fælles frilufts- samt spisearrangementer. 

Børnene kan cykle til Thorsager Skole og Børnehus, der ligger tæt på udstykningen, med mulighed for skolegang og SFO for børn til og med 6. klasse. Thorsager Skole og Børnehus driver også børnehave og vuggestue, hvor der er mulighed for pasning af mindre børn, og i området er der flere dagplejere.

Der er dagligvarebutik i Thorsager og i nabobyen Rønde, der ligger ca. 6 km væk, er der mulighed for indkøb i mange specialforretninger.

Her er også rigtig god infrastruktur med kort afstand til motorvejsnettet og Letbanen har standsested i Thorsager med afgang hver halve time mod Aarhus og Grenå.

Der er tinglyst deklaration om regnvandsbassin og alment teknisk anlæg på nogle af grundene. Det fremgår af bilaget "Rids, der viser de 5 grunde, hvor deklarationen af 24.10.2023 er tinglyst", som du finder på denne hjemmeside under overskriften "Dokumenter om Mjølnervænget", hvilke grunde, der er omfattet af deklarationen.  

Der tinglyses deklaration på storparcellerne, hvorefter køber skal påbegynde bebyggelse senest 3 år efter overtagelsesdagen og byggeriet skal være færdigmeldt senest 4 år efter overtagelsesdagen.  

Spørgsmål vedrørende byggeri på storparcellerne stilles til byggeri@syddjurs.dk

Det er muligt at afgive bud på en eller begge storparceller. Hvis der bydes på begge storparceller, skal der udfyldes og underskrives to budblanketter (en for hver storparcel).

De oplyste priser er mindstepriser.

Tilslutningafgifter

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme, som køber skal betale direkte til forsyningsselskaberne. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. 

Budrunde

I første omgang sælges storparcellerne i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i priserne, som er angivet på kortet. Såfremt storparcellerne ikke afhændes i budrunden, kommer de efter endt budrunde til salg med de anførte priser som mindstepris.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge storparcellerne til den udbudte pris, man kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Budfristen er 6. februar 2024 kl. 12.00.

Foto af naturen på Djursland, som du kan cykle eller køre til fra Mjølnervænget

Indkøb, institution og fritidstilbud

Nær storparcellerne på Mjølnervænget ligger Thorsager Skole og Børnehus på Kløvervangen, som børnene kan gå og cykle til via bilfri stier. Her er der pasnings- og undervisningstilbud for børn fra 0-12 år. Skolen går til og med 6. klasse.

Børn i Thorsager vokser op i trygge og overskuelige rammer, som en del af et bredt børnefællesskab, hvor der er mulighed for fleksible overgange og en tæt voksenkontakt, som sikrer en rød tråd i barnets liv.

Læs mere om dagtilbud, skole og SFO på Syddjurs.dk.

 
Om lokalområdet

Thorsager ligger i centrum af et meget varieret naturområde. På skolestien kan man nyde ture til fods eller på cykel i den flotte natur.

Her er fred, natur, skov, vand, lys og ren luft samtidig med, at Thorsager by tilbyder et rigt forenings- og kulturliv.

Thorsager indbyder til et væld af aktiviteter med sine mange fritidstilbud. Byen har sin egen cykelklub, idrætsforeningen TRIF, spejderklub, karateklub og idrætshal. Thorsager er indehaver af Jyllands eneste rundkirke, som lægger rum til fællesspisning og andre arrangementer.

Thorsager ligger 33 km. (30 min.) fra Aarhus C, 34 km. (35 min.) fra Randers og 32 km (31 min.) fra Grenaa.

Aarhus Lufthavn ligger i en afstand af 16 km. (17 min.) fra byen, og det gør, at man kan være i København på blot 1,5 time. Eller komme hurtigt på ferie til Europa.

 
fakta

Sådan køber du

Du har fundet den perfekte grund, og du er egentlig klar til at købe. Her forklarer vi, hvad du nu skal gøre.  

fakta

Jura, når du vil bygge i Syddjurs

Her får du et overblik over det væsentligste, du skal vide, når du vil bygge hus i Syddjurs og gerne vil have styr på det med småt.

fakta

Hvad er med i prisen?

Find ud af, hvad der er med i prisen, og hvad der ikke er. 

 

Få besked, når der
kommer nye byggegrunde

Giv os din e-mailadresse, så holder vi dig orienteret, når vi har nye interessante udstykninger i udbud.