Nimtofte

Sønderskovbakken

Nedenstående storparcel er til salg
Ebeltoft - matr. nr. 25aq Ebeltoft Markjorder Tidsfrist for udbuddet: 23-05-2024
Vær opmærksom på udbudsregler og vilkår
Jura: Når du vil bygge erhverv i Syddjurs
 
Klik for at bruge kortet
 
Fakta

Om storparcellen

Mangler du en storparcel, hvor der kan opførelse af tæt-lav-boligbebyggelse? På Sønderskovbakken er der en storparcel til salg.

Fakta

Om lokalområdet

Nimtofte har 700 indbyggere. Tværs gennem byen løber Nimtofte Å med den opdæmmede Mølledam i byens hjerte. Vandet skaber et særligt attraktivt miljø i byen.

 
Klik for at bruge kortet
 

Klar til at købe eller reservere?

Du har fundet den perfekte grund, og du er egentlig klar til at købe. Her forklarer vi, hvad du nu skal gøre.  

Kontakt os

Christina Birkved
Christina Birkved
Juridisk chefkonsulent
Tlf. 8753 6456
Skriv til os
 
Om udstykningen

Mangler du en storparcel til opførelse af tæt-lav-bebyggelse? På Sønderskovbakken er der en storparcel med et tinglyst grundareal på 7.350 kvadratmeter til salg. Køber skal forestå eventuel videre udstykning af storparcellen.

Storparcellen er omfattet af lokalplan 100 "Boligområde Sønderskovbakken II i Nimtofte”, som du finder under dokumenter på denne side. Bebyggelse skal i princippet placeres i henhold til illustration i lokalplanen og er planlagt som 6 punkthuse. Bebyggelse skal opføres i to etager og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 %. Eventuelt fælleshus kan opføres i en etage.

Storparcellen udbydes til kr. 420.000 inkl. moms (kr. 336.000 ekskl. moms). Den oplyste pris er mindsteprisen. 

Bebyggelse på storparcellen skal opføres efter en samlet plan, så delområdet fremtræder harmonisk med en fælles arkitektur. Der er krav om, at materialevalget skal være det samme for alle huse.

Der er på storparcellen tinglyst deklaration om byggepligt, tilbageskødningspligt og betingelser for videresalg, hvorefter køber har pligt til at påbegynde bebyggelse af grunden senest to år efter overtagelsesdagen og afslutte byggeriet senest tre år efter overtagelsesdagen.

Institutionerne og idrætsanlægget ligger i gå-afstand i den samme ende af byen som storparcellen. Det samme gør golfanlægget.

Områdets natur er også en af udstykningens styrker. Udstykningen er indkredset af et 30 meter bredt bevoksningsbælte med en blanding af løvtræarter som bøg, eg, birk og syrener. Fra udstykningen er der mulighed for sti-adgang til smukke arealer ved Nimtofte Å.

Spørgsmål vedrørende byggeri på storparcellen stilles til byggeri@syddjurs.dk.

Tilslutningsafgifter

Ud over købesummen skal køber betale tilslutningsafgifter til el, vand, varme og kloak direkte til forsyningsselskaberne.

 

Indkøb, institution og fritidstilbud

I området omkring Sønderskovbakken er der flere dagplejere, og i Børnehaven Solbærkrogen kan man få mindre børn passet i trygge omgivelser tæt på hjemmet.

Nær udstykningerne ligger friskolen Midtdjurs Friskole,  som børnene kan gå og cykle til. Friskolen har klassetrin til og med 9. klasse samt en god og velfungerende SFO. I nabobyerne Kolind og Ryomgård, der begge ligger ca. 6 km fra Nimtofte, er der velfungerende folkeskoler. 

Læs mere om dagtilbud, skole og SFO på Syddjurs.dk.

Der er gode muligheder for indkøb i større supermarkeder i Ryomgård og Kolind, der begge ligger ca. 6 km fra Nimtofte. 

 
fakta

Sådan køber du

Du har fundet den perfekte grund, og du er egentlig klar til at købe. Her forklarer vi, hvad du nu skal gøre.  

fakta

Jura, når du vil bygge i Syddjurs

Her får du et overblik over det væsentligste, du skal vide, når du vil bygge hus i Syddjurs og gerne vil have styr på det med småt.

fakta

Hvad er med i prisen?

Vil du vide mere om udstykningens pris? 

 
Om lokalområdet

Nimtofte byder på turistattraktioner, der naturligvis også er attraktive for de lokale borgere, i form af Djurs Sommerland og Lübker Golf & Spa Resort med golfbaner, der er kåret som landets bedste. Du kan læse mere om udviklingen af helårsturisme i området på følgende link: Hjertet af Djursland - Ny udviklingsplan er en vision for bæredygtig helårsturisme - Syddjurs Kommune

Lokale borgere i Nimtofte udtaler, at det er en by, hvor man hurtigt falder til, for der er et stort lokalt engagement, et stærkt foreningsliv, der blandet andet giver gode muligheder for at dyrke idræt, og byen har sin egen historie. 

Byens samlingssted er Nimtofte Kulturhus "Det Gamle Mejeri", der danner rammen for et væld af aktiviteter.

En særlig kvalitet for Nimtofte er den smukke grønne natur med Nimtofte Å, der snor sig om byens udkant. Her er fred, natur, skov, vand, lys og ren luft. Der er også kort afstand til Fjellerup Strand, der kun ligger ca. 12 km fra Nimtofte. 

Nimtofte ligger 46 km. (45 min.) fra Aarhus C, 38 km. (40 min.) fra Randers og 21 km (22 min.) fra Grenaa.

Aarhus Lufthavn ligger i en afstand af 14 km. (23 min.) fra byen, og det gør, at man kan være i København på blot 1,5 time eller komme hurtigt på ferie til Europa.

 

 

 

 

Få besked, når der
kommer nye byggegrunde

Giv os din e-mailadresse, så holder vi dig orienteret, når vi har nye interessante udstykninger i udbud.